Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Sök

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Ärende

 • Logga in

  Ansökan för arrangemang

  • Period: 01 september 2022 - 31 december 2023

  Målgrupp för ansökan
  Förening som vill anordna ett arrangemang, till exempel en- eller flerdagarstävling, cuper eller läger.

  Allmänna villkor
  Barn och ungdomsföreningar är prioriterade, taxan beror på om föreningen är bidragsberättigad.
  Taxor och uthyrningsprinciper

  Att förbereda inför ansökan
  I ansökningsformuläret finns en tabell att fylla i, men ni kan även ansöka genom att fylla i en Excel-mall och bifoga den i ansökan. Hör av er till bokningfritid@stenungsund.se om ni behöver tillgång till mallen. Tänk på att ange så detaljerat som möjligt vilka lokalbehov ni har under arrangemanget (ex omklädningsrum eller konferenslokaler).

  Har ni behov av övernattning görs ansökan till Nösnäsgymnasiet.
  Kontaktuppgifter Nösnäsgymnasiet
  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan om bidrag för gratis prova på - Särskild föreningsinsats 2023

  • Period: 03 februari 2023 - 08 januari 2024

  Ansökan är öppen hela året, men varje lov har en sista ansökningsdag för bidrag och bokning av lokaler (bokning görs via bokningfritid@stenungsund.se)
  - Påsklov: 20 mars
  - Sommarlov: 15 maj
  - 6 juni - Nationaldagsfirande i kulturhusparken: 15 maj

  Datum för höstlov och jullov uppdateras efterhand.

  Målgrupp för ansökan
  Bidragsberättigad barn och ungdomsförening. Ansökan kan med fördel göras i samverkan mellan flera föreningar eller samordnas med deltagande i projektet After school (egen intresseanmälan). Unga ledare som anordnar aktiviteter och deltar i skräddarsydd utbildning för ungdomsledare kommer att få intyg på genomförd insats till diplom efter färdig utbildning. 

  Förening ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet eller motsvarande förbund och därmed ha gällande försäkringar som täcker även icke medlemmar. 

  Om stödet
  Stödet är till för insatser där barn och unga under enkla former får prova på aktiviteter utan kostnad. Aktiviteterna ska vara för barn och unga som är boende i Stenungsunds kommun som inte är medlem i föreningen.

  Beviljat bidrag utbetalas efter att aktiviteten har kommunicerats i kommunens evenemangskalender. Kultur och fritid kan prioritera ansökningar som går väl i linje med fokusområdet att få fler barn i rörelse. Det innebär att enskilda insatser kan prioriteras framför andra.

  Stödet kan täcka till exempel lokalkostnader, utrustning, ledarkostnader, mellanmål för deltagare, utbildningsmaterial m.m.  Beräkning ledarkostnader - Unga ledare 175kr/h (bidrag ska gå till ersättning till ung ledare eller ungdomssektion/ungdomsledarsatsning i föreningen el liknande). Vuxna ledare förutsätts vara ideella, men om föreningen har anställda/inhyrda ledare som krävs t ex av säkerhetsskäl för genomförande av aktiviteten anger ni faktisk timkostnad. Lokalkostnader behöver inte anges - Föreningar som bokar kommunala lokaler (före dead line) får subventionerad hyra, föreningar med anläggningsstöd får ersättning enligt schablon om inte särskilda anpassningar krävs av lokalen för att genomför aktiviteten. Då anges faktiska kostnader för lokalanpassning. 

  Redovisning
  Ni behöver föra närvaro för att kunna redovisa antal och åldrar per tillfälle efter genomförd insats. Redovisning ska ha inkommit för att ansökan inför nästa lov ska kunna handläggas eller senast två månader efter genomförd insats.

  Villkor
  Fullständiga villkor bidrag för särskilda föreningsinsatser

  Sista ansökningsdatum: 2023-11-30
 • Logga in

  Ansökan om registrering - Ny förening i föreningsregistret

  • Period: 09 juni 2022 - 31 december 2023

  Målgrupp för ansökan
  Nystartad förening eller förening som inte är registrerad tidigare.
  Tidigare registrerade föreningar ska istället använda formuläret för bidragsberättigande

  Att förbereda inför ansökan
  Steg 1 - Registrera ett personligt konto med Bank ID via logga in längst upp till höger (du ska vara firmatecknare för föreningen)
  Steg 2 - Registrera en förening med organisationsnummer (Om du får ett meddelande att föreningen redan är registrerad, kontakta forening@stenungsund.se)
  Steg 3 - Kontrollera att föreningens namn står längst upp till höger. Om du istället ser ditt namn, tryck på namnet och välj byt profil - välj din förening.
  Nu kan du göra denna ansökan.

  I ansökan ska du registrera medlemsantal fördelat på kön och ålder samt bifoga stadgar, bildande/årsmötesprotokoll och budget. Föreningar som har haft sitt första verksamhetsår ska bifogaresultatrapport, balansräkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

  Du kan spara ansökan och återgå till ansökan via inskickade formulär på föreningens "min sida".

  Villkor
  Bidrag och stöd på stenungsund.se

  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Redovisning för särskild föreningsinsats - skollov - gratis prova på

  • Period: 28 februari 2023 - 01 februari 2024

  Redovisning ska ha inkommit för att ansökan inför nästa lov ska kunna handläggas eller senast två månader efter genomförd insats.

  Beräkning ledarkostnader 
  - Unga ledare 175kr/h (bidrag ska gå till ersättning till ung ledare eller ungdomssektion/ungdomsledarsatsning i föreningen el liknande).
  - Vuxna ledare förutsätts vara ideella, men om föreningen har anställda/inhyrda ledare som krävs t ex av säkerhetsskäl för genomförande av aktiviteten anger ni faktisk timkostnad. 

  Lokalkostnader behöver inte anges - Föreningar som bokar kommunala lokaler (före dead line) får subventionerad hyra, föreningar med anläggningsstöd får ersättning enligt schablon om inte särskilda anpassningar krävs av lokalen för att genomför aktiviteten. Då anges faktiska kostnader för lokalanpassning.

  Sista ansökningsdatum: 2024-02-01

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)