Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Sök

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)

Ärende

 • Logga in

  Ansökan för arrangemang

  • Period: 01 september 2022 - 31 december 2023

  Målgrupp för ansökan
  Förening som vill anordna ett arrangemang, till exempel en- eller flerdagarstävling, cuper eller läger.

  Allmänna villkor
  Barn och ungdomsföreningar är prioriterade, taxan beror på om föreningen är bidragsberättigad.
  Taxor och uthyrningsprinciper

  Att förbereda inför ansökan
  I ansökningsformuläret finns en tabell att fylla i, men ni kan även ansöka genom att fylla i en Excel-mall och bifoga den i ansökan. Hör av er till bokningfritid@stenungsund.se om ni behöver tillgång till mallen. Tänk på att ange så detaljerat som möjligt vilka lokalbehov ni har under arrangemanget (ex omklädningsrum eller konferenslokaler).

  Har ni behov av övernattning görs ansökan till Nösnäsgymnasiet.
  Kontaktuppgifter Nösnäsgymnasiet
  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan om LOK-stöd för perioden ht 2022 (utbet vt 2023)

  • Period: 01 juli 2022 - 31 december 2022

  Målgrupp för ansökan
  Barn och ungdomsförening.

  Att förbereda inför ansökan
  I denna ansökan bekräftar ni som förening i vilket system ni rapporterar närvaro för era aktiviteter som bedrivits under perioden 2022-07-01 till 2022-12-31. Föreningen kan välja mellan:

  - Rapportering Idrott Online - Föreningen ska skapa en kommunfil och godkänna att kommunen hämtar den senast 25 februari.
  Support Kommunfil i Idrott Online

  - Rapportering i e-serves funktion Sammankomster - Föreningen kan kontakta forening@stenungsund.se för att få tillgång till tjänsten samt boka ett möte för utbildning och registrering av närvarolistor. Samtliga aktiviteter ska vara registrerade senast 25 februari.

  Kompletteringar
  Föreningens aktiviteter handläggs utifrån Stenungsunds kommunens villkor för kommunalt aktivitetsstöd (det är alltså inte samma villkor som för det statliga stödet som ni söker av RF). Om föreningen behöver lämna kompletterande uppgifter får föreningen meddelande om att lämna komplettering i detta formulär. 

  Allmänna villkor
  Bidragsregler

  Sista ansökningsdatum: 2023-02-25
 • Logga in

  Redovisning för utbetalning av lönebidrag 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Målgrupp för redovisning
  Förening som har beviljats lönebidrag för 2023

  Att förbereda inför redovisning

  Föreningen ska redovisa lönespecifikation i e- tjänst senast 15:e varje månad för att behålla rätten till bidraget. Bidraget betalas ut till föreningens bankgiro kvartalsvis efter att redovisning har inkommit.

  Om föreningen inte inkommer med underlag månadsvis kan föreningen förlora rätten till bidraget efter två påminnelser.

  Underlag för december månads lön ska ha inkommit senast 31 januari 2024. Underlag som inkommer efter detta datum kommer inte att handläggas.

  Ni är beviljade bidrag så länge som ni har beslut från Arbetsförmedlingen (dock som längst till 2022-12-31). Ni behöver därför komplettera med nytt beslut från Arbetsförmedlingen när det förnyas. När detta är står på ert beslut om kommunalt lönebidrag 2023.

  Sista ansökningsdatum: 2024-01-31
 • Logga in

  Redovisning särskild föreningsinsats Sommarlov- Sen redovisning

  • Period: 01 november 2022 - 15 november 2022

  Målgrupp
  Förening som har beviljats bidrag för särskilda insatser under sommarlovet 2022

  Att förbereda inför redovisning
  Ni ska redovisa antal deltagare och ledare. Vid organiserade aktiviteter ska antal, ålder och kön anges. Vid drop in aktiviteter vid t ex Skateparken behöver ni inte ta närvaro, men gör en uppskattning av antal deltagare i tabellerna och beskriv i utvärderingen uppskattat antal deltagare per dag och ungefärliga åldrar samt fördelning tjej/kille. 

  Sista ansökningsdatum: 2023-02-01

Om Föreningsutveckling Stenungsund

Föreningar som är ideella, öppna för alla och bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Är du osäker på vad som krävs för att ansöka, vilka stöd som finns eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta oss! bokningfritid@stenungsund.se (ansökan om abonnemang och arrangemang) forening@stenungsund.se (ansökan om föreningsbidrag)